Yeni Yönetmelik

Güncel Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Çağrı Mektubu Başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm süreçleri sizin adınıza yöneterek, sizi yormadan işlemleri başarıyla tamamlıyoruz!

Daha fazla bilgi için: 0 232 388 10 40

 

24 Haziran 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32231

"Lisanssız Elektrik Üretimi ve Tüketimi Tesislerinin Farklı Dağıtım Bölgelerindeki Mahsuplaşma İşlemleri için Prosedürler ve İlkeler Yayımlandı"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni kararlarına göre, "Farklı Dağıtım Ya Da Görevli Tedarik Şirketi Bölgesinde Bulunan Üretim ve Tüketim Tesislerinin Mahsuplaşma İşlemleri" hakkındaki düzenlemeler 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler, 12 Mayıs 2019'da yayımlanan lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinden önceki bağlantı anlaşmalarını kabul eden veya imzalayan tesisleri kapsamamaktadır.

Düzenlemeler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağıtım lisansı sahibi olan ve depolama birimleri oluşturulan lisanssız elektrik üretim tesislerini, saatlik mahsuplaşmayı ve yenilenebilir enerji temelli olmayan lisanssız elektrik üretim tesislerini kapsam dışında bırakıyor.

Yeni karara göre, lisanssız elektrik üretim tesisleri sahipleri, farklı dağıtım veya görevli tedarik şirketlerinin bölgelerinde yer alan üretim ve tüketim tesislerindeki mahsuplaşmaları gerçekleştirme ve birden çok grup oluşturma hakkına sahip olacaklar.

Bunun uygulanabilmesi için, üretim ve tüketim tesislerinin aynı vergi kimlik numarasına sahip bir kişiye veya kuruluşa ait olması gerekmekte. Eğer bir kişi veya kuruluşun birden çok tüketim noktası varsa, bu noktaların aynı abone tarife grubuna ait olması ve aylık mahsuplaşma hükümlerine uyması gerekiyor.

Üretim ve tüketim tesislerinin gruplar arasında değişikliği yapılamayacak ve her yıl sadece bir tüketici grubu aynı vergi kimlik numarasına sahip bir kişi veya kuruluşla ilişkilendirilebilecek.

Enerji tüketimini aşan üretimler, ilgili tarifeye göre satış sınırına kadar ve son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki tesislerin tüketimine kadar olan üretimleri bu tarifeden hesaplanacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230624-6.pdf

2 Mart 2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bir düzenleme ile;

-Madde 17;

Bağlantı anlaşması başvuru sürecinde, ÇED yükümlülükleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 29/7/2023 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında belgelerin elde edilme süreci de yeniden düzenlenmiştir. Bu revizyonla, çağrı mektubu başvuru sürecinde 10MW üzeri (Ek1) ve 1-10 MW (Ek2) projeler arasındaki önceden var olan farklılık ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede, 1-10MW arasındaki projeler için çağrı mektubu başvurularında "ÇED Gereklidir" belgesinin talep edilmesine gerek kalmayacak.

-Madde 30;

Lisanslı elektrik üretim tesislerine, kendi ihtiyaçları için lisanssız elektrik üretim tesisi kurma imkanı sunulmuştur. Bu sayede, aynı tesis alanında ve aynı ölçüm noktasından bağlanacak lisanssız elektrik üretim tesisleri, şebekeye enerji sağlamayacak ve eğer bir enerji akışı oluşursa, bu enerji YEKDEM kapsamında bedelsiz olarak değerlendirilecektir.

Çağrı mektubu almayı başaran ve bağlantı anlaşması imzalamış olan üretim tesislerindeki güç artışları hariç olmak üzere, tek bir kabul zorunluluğu uygulanmaktadır.

 

-Geçici Madde 7'deki değişiklik ile; 5.1.h kapsamında, üretim ve tüketim yerlerinin farklı olduğu ve üretim tesislerinin birden fazla ve farklı dağıtım bölgelerinde bulunduğu durumlarda, 1.7.2023 tarihinden itibaren mahsuplaşma işlemlerine başlanacaktır. Bu kapsamda, belirtilen tarihten önce faaliyete geçen üretim tesislerinden şebekeye verilen enerji, YEKDEM kapsamında bedelsiz bir katkı olarak kabul edilecektir. Bu düzenleme sayesinde, 5.1.h kapsamında farklı dağıtım bölgelerinde üretim tesisi başvuruları için 1 Temmuz 2023 bekleme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

-Ayrıca, Yönetmeliğe eklenen 8'inci Geçici Madde ile; henüz kabul edilmemiş lisanssız elektrik üretim tesislerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, sadece bir defalık olmak üzere, bağlantı anlaşmasında belirtilen kurulu gücün yüzde onundan fazla bir eksiltme başvurusu yapılabilecektir.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=31502&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

1 Ekim 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31970

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde bir dizi güncelleme gerçekleştirildi.

5.1.h maddesine göre kurulması gereken üretim tesislerinin aynı GTŞ sınırları içinde bulunma zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, bir OSB'deki üretim tesislerinin, aynı sahibin diğer OSB dışı tüketim tesisleri ile eşleştirilmesi gibi değişiklikler de yapıldı. Bu ve benzeri birçok değişiklik, Lisanssız Yönetmelik Değişikliği olarak adlandırılan ve 1 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan düzenleme içerisinde bulunmaktadır.

Yönetmelik Değişikliği Özetine ve Resmi Gazete'nin ilgili sayısına aşağıda bulunan dosyalardan erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=31502&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

11 Ağustos 2022 Perşembe gün ve 31920 sayılı yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 9 Mayıs da yayınlanan yönemelik üzerine düzenlemeler getirildi.

Buna göre en belirgin değişiklikler şunlardır;

11 Ağustos 2022'de yayınlanan Lisanssız Solar Enerji Üretim Yönetmeliği değişikliği ile önemli düzenlemeler getirildi. Başlıca değişiklikler şunlardır:

Fazla enerjinin satışı, bir önceki yılın aynı ayında tüketim miktarı üzerinden gerçekleştirilecektir.
Bir önceki yılda tüketim yapılmamışsa, cari dönemin ortalama aylık tüketimi esas alınarak ilgili tüketim miktarı hesaplanacaktır.
Elektrik tesislerinin tükettiği elektrik, cari yılın elektrik tüketimini aşarsa, ihtiyaç fazlası enerjinin hesaplaması bu fazla tüketim dikkate alınarak yapılacaktır.
5.1.h kapsamında kurulabilecek üretim tesisleri ve tüm tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilecek üretim tesisleri için, tüketim ile aynı dağıtım bölgesinde bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır. Aynı tüzel kişiliğe ait birden fazla tüketim tesisi, aynı solar enerji üretim tesisi ile ilişkilendirilebilir.
“10 kW’a (10 kW dahil)” ibaresi “25 kW’a (25 kW dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220811-1.htm

 

 

thinkingAzimut Solar Enerji size nasıl yardımıcı olur ?

Danışmanımız, solar enerji yatırımının önümüzdeki 25 yıl içinde kar sağlayacağını ve yaklaşık 48 ay içinde yatırım bedelinin geri dönüşünün (ROI) sağlanacağını belirtiyor. Elektrik faturalarından kurtulmanızı sağlayacak bu sistemi anlatmak için basit bilgiler istemektedir. Çatı veya arsa uydu görüntülerinin alınmasında size yardımcı olabilir. Bu bilgilere dayanarak, ön proje teklifi hazırlanır.

Ön teklif sonrasında onay verirseniz, çağrı mektubu başvurusunu hemen ilgili dağıtım şirketine yaparız ve idari süreçlere başlarız. Sizin adınıza tüm idari süreçleri hazırlar ve proje aşamasına geçeriz. Proje finansında profesyonellerimizden destek alırız ve tüm süreç boyunca size teminat sunarız.

Mühendislik:
Projenizin tüm detaylarını; sistem kurulumu, tek hat şeması, topraklama, kablo güzergahları vb. çizimlerini hazırlarız. Bürokratik süreçlerin takibi için danışmanlık sağlarız.

Tedarik:
Solar enerji projesine uygun (kWp başına en iyi sonuç) solar panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, panolar vb. malzemelerin tedariki için süre ve maliyet hesapları yaparız. Değerlendirmeler, Türkiye'nin güncel GES projesi kurulumu için en fayda sağlayacak şekilde planlanır. Proje hazırlığında en az iki planlama yaparak, anlık değişimlerden yatırımcının etkilenmemesi için çalışırız.

Kurulum:
Mühendislik ve tedarik çıktılarına göre kurulum planları hazırlanır ve fiziki ortama kurulumlarını tamamlarız.

Ek değerler sunarız:
Kurulum sonrası bakım hizmetleri ve uzaktan yönetim hizmetleri sunar veya tedariğini gerçekleştiririz.

telemarketerBiz sizi arayalım

*Sistem Tercihiniz ?:

*Aylık ortalama elektrik faturanız ?

*Ad Soyad

*Email

*Telefon

Otel - Hotel ortak alanlar solar aydinlatma tasarruf sistemleri
Otel - Hotel en çok tüketim yapan ve buna karşılık çatı alanı en az olan tesislerdir.
Bodrum Solar Enerji İrtibat Ofis:
Adres: Konacık. Atatürk Bulv. No:261/1 E Bodrum, Muğla
Telefon: 0 552 730 71 911

Solar Güneş Otopark Sistemleri
Solar Güneş Otopark Sistemleri