GES

TS EN 62446-1 ICS 27.160

Güneş Enerjisi Santral Kurulumu GES 999 kW(1 MW) Lisanssız

"Bizi biz yapan en büyük farkımız avrupa normlarına göre iş yapmayı biliyor olmamız"

Whatsapp veya web whatsapp ile hemen iletişime geçebilirsiniz.
Whatsapp veya web whatsapp ile sorularınızı hemen yanıtlayalım.

Lisanssız Elektrik Üretimi Santralleri Belirlenmiş Standartlara göre hazırlanır.
Lisanssız Elektrik Üretimi Santralleri Belirlenmiş Standartlara göre hazırlanır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 19 Temmuz 2019 tarihli Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece +120 GÜN EK SÜRE GELMİŞTİR.

7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na(Kanun) Geçici 25 inci madde hükmü olarak eklenen düzenleme şu şekildeydi;

“Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

thinkingAzimut Solar Enerji size nasıl yardımıcı olur ?

Danışmanımız Güneş (GES alanı) enerjisi santrali kurulacak sahanızın sisteme uygunluğunu tespit etmek için sizden bazı bilgileri ister. Bu bilgiler ilk olarak uydu görüntüsü ve arazi fotoğraflarıdır.

Arazilerin yıllık güneş ışınım kapasitesine, ışınımın süresine, eğimine, trafo merkezi kapasitesi ve şebekeye uzaklığına vb. teknik detayları incelenir. Bunların sonucunda birinci seviyede ön proje teklifi hazırlarız.

Ön teklif sonrası onay verirseniz sistemin kurulacağı sahayı yakından görmek için sizi ziyaret ederiz.

Daha sonra ikinci seviye proje teklifi hazırlanır. EPC (Engineering, Procurement and Construction) hizmetlerini ayrı ayrı değerlendiririz. Bu unsurları sırasıyla hazırlarız.

Mühendislik;

Projenizin tüm detay içerikleri; elektrik, statik, konstrüksiyon paftaları vb. daha bir çok detayı hazırlarız. Mühendislik adımları ilerlerken bürokratik süreçlerin takibi için danışmanlık sağlarız.

Tedarik;

Projenize uygun olacak (kWp başına en iyi sonuç) solar panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, panolar vb. mal tedarikler için süre ve maliyet hesapları yaparız. Değerlendirmeler Türkiye'nin o anki GES projesi kurulumu için en çok fayda sağlayacak şekilde planır. Proje hazırlığında en az iki planlama yapılarak anlık değişimlerden yatırımcının etkilenmemesi için çalışırız.

Kurulum;

Onayların alınması, mühendislik ve tedarik çıktılarından da elde edilen sonuçlara göre kurulum planları yapılmış GES sahasında kurulumları tamamlarız.

Artı değerler sunarız;

Kurulum sonrası bakım hizmetleri ve uzaktan yönetim hizmetleri verir veya tedariğini gerçekleştiririz.

Güneş Enerjisi Santral Kurulumu GES 999 kW 1 MW Lisanssız

 

telemarketerBiz sizi arayalım

*Ad Soyad

*Email

*Telefon

*Ges Projeniz Hangi Aşamada ? (çoklu seçim olabilir)
 Çağrı Mektubu Var
 Fizibilite Hazır
 Yerel Onaylar Tamam
 Proje Tasarımı Tamam

*Kurulacak GES yeri ?

*Marjinal Toprak Belgesi ?

*ÇED Raporu ?

*Lisans Durumu ?

*Zemin ?

*Arazi Büyüklüğü ?

Öz Tüketim Payı varsa Yüzdesi ?

Biliniyorsa Santralin OG ile olan Mesafesi ?

Sigorta Şirketi Varsa Adı ?

Hukuk Danışmanı Varsa Adı ?

EPC Performans Garantisi İsteniyor mu ?

*Bakım Onarım Şirketi var mı ?

Varsa Google Koordinatları:

2016 Lisanssız Yönetmelik Tebliğ Değişikliği Sonrası Ges Santral Kurulum süreçleri
2016 Lisanssız Yönetmelik Tebliğ Değişikliği Sonrası Ges Santral Kurulum süreçleri